ربات رایگان تلگرامی بسازید!

CreateYourBot کریت یور بات پیشرفته ترین و بزرگترین سایت ربات ساز ایران با بیش از 250 هزار ربات تلگرام و بیش از 15 میلیون کاربر فعال تلگرام است که به شما امکان ساخت ربات های پیشرفته و رایگان با قابلیت مدیریت گروه، مدیریت کانال، ساخت فروشگاه، درآمدزایی، امکان خواندن از RSS و صدها امکان دیگر را می دهد.

با استفاده از کریِیت شما می توانید:

  •    به RSS متصل شوید
  •    آمار پیشرفته ای از کارکرد ربات خود مشاهده کنید
  •    به کاربران ، گروه ها و کانال هایتان پیام زمانبندی شده ارسال کنید
  •    کانال های خود را به صورت متمرکز مدیریت کنید.
  •    از API ما برای ایجاد ربات استفاده نمایید