ربات رایگان تلگرامی بسازید!

CreateYourBot یک ابزار پیشرفته است که به شما امکان ساخت ربات های پیشرفته رایگان در تلگرام را می دهد. برای ساخت ربات با این ابزار شما نیازی به سروری و یا حتی یک خط کدنویسی ندارید.

با استفاده از کریِیت شما می توانید:

  •    به RSS متصل شوید
  •    آمار پیشرفته ای از کارکرد ربات خود مشاهده کنید
  •    به کاربران ، گروه ها و کانال هایتان پیام زمانبندی شده ارسال کنید
  •    کانال های خود را به صورت متمرکز مدیریت کنید.
  •    از API ما برای ایجاد ربات استفاده نمایید