اضافه کردن مطلب در روبات

  برای اضافه کردن مطلب در روبات باید در آن روبات ادمین باشید.

۱- ابتدا بر روی کلیدی که می خواهید مطلب به آن اضافه کنید انتخاب کنید.

با این کار مشخصات کلید را به همراه صفحه کلید مدیریتی آن دریافت خواهید کرد.

۲- سپس از منوی مدیریتی کلید مدیریت مطالب را انتخاب کنید.

برای ارسال مطلب جدید ارسال مطلب را انتخاب کنید.

۳- در مرحله بعد مطلب خود را برای روبات ارسال کنید تا به کلید متصل شود.

شما می توانید متن،‌تصویر، ویدیو و هر آنچه که تلگرام اجازه ارسال می دهد را برای به کلید متصل کنید.

شما می توانید برای مدیریت مطالب متصل به روبات از سایر دستورات مدیریتی مطالب کلید استفاده کنید.

  • مشاهده مطالب |‌مشاهده از قدیمی ترین | مشاهده از جدیدترین: مشاهده مطالب متصل به کلید
    حذف این مطلب: حذف مطلب نمایش داده شده از طریق یکی از کلیدهای بالا
    حذف همه مطالب این دکمه: حذف همه مطالب متصل به این کلید.
    تنظیمات نمایش: تنظیمات مربوط به نمایش مطالب کلید مانند تعداد نمایش در هر بار ضربه زدن کاربر بر روی کلید و نمایش اتفاقی و یا ترتیبی مطالب