ادمین کردن روبات در کانال

   ادمین کردن روبات در یک کانال تلگرامی همانند ادمین کردن هر کاربر عادی در کانال هست. برای این کار کافی است ابتدا کانال را باز کرده و بر وی عکس کانال کلیک کنید. سپس در صفحه مشخصات کانال بر روی Administrators کلیک کرده و روبات خود را در آنجا اضافه نمایید. مراحل فوق در تصاویر زیر نمایش داده شده اند: .