تنظیمات گروه برای ادمین روبات

انجام تنظیمات پیش فرض روبات (تنظیم پیام های مختلف روبات در گروه)

شما به عنوان ادمین روبات می توانید پیام هایی که روبات به صورت پیش فرض در گروه های عضو و در زمان های مختلف ارسال می کند را تنظیم کنید.

برای این کار در مد ادمینی بر روی کلید ادمین ضربه بزنید. سپس کلید تنظیمات روبات و در نهایت تنظیمات گروه را انتخاب کنید.

در این صورت فهرستی از تنظیمات پیشرفته روبات در گروه را مشاهده خواهید کرد.

برای تنظیم هر یک از موارد مورد نیاز خود کافی بر روی دستور مورد نظر ضربه بزنید تا دستور به روبات ارسال شده و بتوانید روبات را تنظیم کنید.

دستورات تنظیمات گروه به صورت زیر است:

 • letgpcustomize/ فعال / غیر فعال کردن و انجام تنظیمات مربوط به سفارشی سازی عملکردهای روبات در گروه توسط ادمین گروه راهنمای فعال کردن امکان سفارشی سازی عملکردهای روبات توسط ادمین گروه

 • letgpcustomize_andinformgpadmin/ فعال / غیر فعال کردن و انجام تنظیمات مربوط به سفارشی سازی عملکردهای روبات در گروه توسط ادمین گروه و ارسال پیام برای ادمین هایی که فعال کردن این قابلیت را از شما درخواست کرده اند راهنمای فعال کردن امکان سفارشی سازی عملکردهای روبات توسط ادمین گروه

 • ChangeGroupStart/ تنظیم یا تغییر جمله آغازین روبات در گروه، وقتی که خودِ روبات عضو گروه می شود

 • ChangeGroupOnAdd/ تنظیم یا تغییر متن پیامی که روبات با اضافه شدن یک فرد جدید در گروه، به گروه می فرستد

 • ChangeGroupOnLeft/ تنظیم یا تغییر متن پیامی که روبات با خارج شدن یک فرد از گروه در گروه می فرستد

 • ChangeGroupOnPhotoChange/ تنظیم یا تغییر متن پیامی که روبات با عوض شدن عکس گروه، در گروه می فرستد

 • ChangeGroupOnTitleChange/ تنظیم یا تغییر متن پیامی که روبات با عوض شدن عنوان گروه در گروه می فرستد

 • GroupList/ نمایش لیست گروه های روبات (۱۵۰ گروه آخر)

 • SendToGroups/ ارسال پیام به همه گروه های روبات

 • SendToTodayGroups/ ارسال پیام به گروه هایی که روبات امروز عضو شده است

 • SendToCustomGroups/ ارسال پیام به گروه (یا گروه های) خاص

 • SendToSomeGroups/ ارسال پیام به تعدادی گروه رندوم

 • AddBotToGroups/ عضو کردن این روبات در گروه های جدید

 • kickuseriflinkon/ حذف کاربر از گروه در صورت ارسال پست حاوی لینک (روبات باید در این حالت ادمین باشد)

 • Kickuseriflinkoff/ بی توجهی به ارسال پست های حاوی لینک در گروه ها

 • savepostiflinkon/ ذخیره پست های حاوی لینک در گروه

 • savepostiflinkoff/ خاموش کردن ذخیره پیام های حاوی لینک در گروه

 • showgpmessages/ مشاهده پست های ذخیره شده گروه

 • changespamwarningmessage/ تغییر پیام ارسالی به کاربر خاطی در گروه

 • changeuserkickingmessage/ تغییر پیام ارسالی به گروه قبل از کیک کردن کاربر خاطی

 

فعال کردن امکان سفارشی شدن روبات توسط مدیر گروه ها (و درآمد زایی از این موضوع)

شما به عنوان ادمین روبات می توانید امکان سفارشی سازی عملکردهای روبات در گروه را فعال کرده و به مدیران گروه ها این امکان را بدهید که بر اساس تمایل خود عملکرد روبات شما را در گروه خود تعیین کنند.

شما می توانید از این موضوع کسب درآمد نیز داشته باشید و این امکان را در قبل دریافت هزینه ای مشخص به صورت ماهیانه برای ادمین گروه فعال کنید.

۱- برای فعال / غیر فعال کردن امکان سفارشی سازی عملکرد های روبات در گروه توسط ادمین گروه دستور letgpcustomize/ را در روبات ارسال کنید.

۲- پس از ارسال دستور از شما پرسیده می شود که آیا می خواهید امکان سفارشی سازی عملکردهای روبات در گروه ها را فعال و یا غیر فعال کنید.

برای فعال کردن امکان سفارشی سازی عملکردهای روبات بر روی کلید بله ضربه بزنید.

برای غیر فعال کردن امکان سفارشی سازی عملکردهای روبات بر روی کلید خیر! ضربه بزنید.

۳- در صورتی که در مرحله ۲ بله را ارسال کرده باشید از شما پرسیده می شود که آیا تمایل دارید در قبال فراهم کردن امکان سفارشی سازی عملکردهای روبات در گروه هزینه دریافت کنید.

در صورتی که تمایل دارید در قبال سفارشی سازی عملکردهای روبات در گروه ها و سوپرگروه های تلگرامی از ادمین گروه هزینه دریافت کنید بله و در غیر این صورت خیر! را ارسال کنید.

۴- اگر در مرحله ۳ بله ارسال کرده باشید از شما درخواست می شود که هزینه ای را که می خواهید از ادمین روبات ها در قبال فراهم کردن امکان سفارشی سازی عملکردهای روبات از آن ها دریافت کنید وارد نمایید.

یک عدد مثبت بین 250 و 100000 با حروف انگلیسی وارد کنید. دقت کنید که مبلغ وارد شده در اینجا بر حسب تومان است.

۵- با این کار شما امکان سفارشی سازی عملکردهای روبات را برای ادمین های گروه فراهم خواهید کرد.