تنظیمات گروه برای ادمین گروه

شما به عنوان ادمین گروه می توانید عملکرد روبات هایی که به گروه خود اضافه می کنید را منحصر به گروه سفارشی کنید.

برای اینکه عملکرد های روبات در گروه امکان سفارشی سازی داشته باشد باید ادمین روبات این امکان را فعال کرده باشد.

۱- برای سفارشی سازی عملکردهای روبات در گروه ها و سوپرگروه های تلگرامی ابتدا باید بررسی کنید که آیا ادمین روبات این امکان را فعال کرده است یا خیر.

برای این کار در روبات دستور gpadmin/ را ارسال کنید.

۲- در صورتی که روبات امکان سفارشی سازی عملکردهای خود را در روبات فراهم نکرده است با پیام زیر مواجه خواهید شد:

برای ارسال درخواست فعال سازی امکان سفارشی کردن عملکردهای روبات در گروه بر روی کلید ارسال درخواست فعال سازی ضربه بزنید. با این کار پیامی به ادمین روبات ارسال شده و از آن ها درخواست می شود که این امکان را در روبات خود فعال کنند.

۳- با فرض اینکه امکان سفارشی کردن عملکردهای روبات در گروه فراهم است با ارسال دستور gpadmin/ فهرست دستورات سفارشی سازی را مشاهده خواهید کرد.

۴- برای آن که بتوانید از دستورات سفارشی سازی در روبات خود بهره مند شوید لازم است که ابتدا روبات را در گروه خود ادمین کرده و سپس گروه خود را در فهرست روبات قرار دهید.

برای قرار دادن گروه در فهرست روبات کافی است در گروه دستور auth/ و در صورتی که چندین روبات کریت در گروه شما وجود دارد و می خواهید تنها عملکردهای روباتی خاص را سفارشی کنید دستور auth@botUsername/ را ارسال کنید که در این دستور به جای botUsername@ باید نام کاربری روبات را قرار دهید.

برای اینکه گروه شما در فهرست گروه های روبات قرار گیر باید هم روبات و هم شما ادمین گروه باشید.

۵- پس از ثبت گروه در فهرست گروه های روبات که این فهرست منحصر به شما خواهد بود برای سفارشی کردن هر کدام از امکانات روبات دستور مربوطه را ارسال کنید.

برای مشاهده فهرست تمام دستورات سفارشی سازی می توانید دستور gpadmin/ را ارسال کنید.

به عنوان نمونه برای سفارشی کردن پیامی که روبات در زمان اضافه شده عضو جدید به گروه ارسال می کند می توانید دستور gpMessageOnLeft/ را ارسال کنید.

۶- پس ار ارسال دستور مورد نظر فهرست گروه هایی که در روبات ثبت کرده اید نمایش داده می شود. گروهی را که می خواهید عملکرد روبات را برای آن سفارشی کنید از فهرست انتخاب کنید.

۷- بسته به نوع عملکرد مراحلی را که روبات از شما می خواهد طی کنید تا عملکرد روبات در آن گروه سفارشی شود.

هر یک از عملکرد های روبات که سفارشی نشده باشد از عملکرد پیش فرض روبات که توسط ادمین روبات تعیین شده است استفاده خواهد شد.