اتصال فرم به کلیدی از روبات

  تمامی مثال های این بخش در روبات @createformbot اجرا شده است. برای مشاهده نتیجه کار می توانید به این روبات مراجعه کنید.

  برای ساخت فرم در روبات باید در آن روبات ادمین باشید.

  برای دریافت راهنما در خصوص ساخت فرم در روبات به راهنمای ایجاد فرم مراجعه کنید.

شما می توانید فرم خود را به کلیدی از روبات متصل کنید. در این صورت متن ها، تصاویر، ویدیو ها و به طور کلی اطلاعات ارسالی توسط کاربران در کلید مورد نظر به عنوان مطلب درج خواهد شد و کاربران با انتخاب آن کلید می توانند مطالب متصل شده به آن را مشاهده کنند.

  شما می توانید مطالب ارسالی توسط کاربران را به دو صورت مستقیم و یا بعد از تایید به کلید های روبات خود متصل کنید.

مستقیم: در این حالت مطالب ارسالی توسط کاربران به صورت مستقیم به کلید شما متصل خواهد شد و کاربران با انتخاب کلید مورد نظر قادر به مشاهده آن خواهند بود.

بعد از تایید: در این حالت مطالب تنها پس از تایید شما به کلید متصل خواهد شد. در این حالت شما خواهید توانست بر محتوای روبات خود نظارت داشته باشید.

نحوه اتصال فرم به کلید

شما به دو صورت می توانید فرم خود را به کلیدی از روبات متصل کنید. در این مثال کلید جوک را به فرم ارسال جوک متصل می کنیم.

روش اول: زمان ساخت فرم، پس از وارد کردن سوال ها و بعد از اینکه شما کلید پایان را ارسال می کنید از شما پرسیده می شود که می خواهید مطالب ارسال شده به فرم را به کلیدی از روبات متصل کنید. در این مرحله از ساخت فرم اتصال به کلید را انتخاب کنید.

با انتخاب اتصال به کلید در مرحله قبل فهرست کلید های خود را مشاهده می کنید. برای حرکت بین کلیدهای روبات خود صفحه قبل و صفحه بعد را انتخاب کنید.

پس از انتخاب کلید در مرحله بعد از شما خواسته می شود که وضعیت تاییدیه مطالب را مشخص کنید. یعنی تعیین کنید که آیا مطالب مستقیم به کلید متصل شود و یا پس از تایید شما به کلید متصل شود.

نیاز به تایید ندارد:‌ این گزینه را زمانی انتخاب کنید که می خواهید مطالب را به محض ارسال توسط کاربران و بدون نیاز به تایید به کلید متصل کنید.

باید تایید شود:‌ با انتخاب این گزینه مطالب ارسالی توسط کاربران پس از ارسال به کلید متصل نخواهد شد. شما باید به قسمت مدیریت فرم رفته و مطالب ارسالی توسط کاربران را مشاهده و تایید یا حذف کنید. در صورت تایید مطلب ارسالی به کلید متصل خواهد شد.

  در صورتی که شما تنظیم کنید که مطالب بدون تایید به کلید متصل شود ممکن است ناخواسته مطالب نامناسب و یا نامتناسب به کلید خود متصل کنید.

برای دریافت راهنما در خصوص چگونگی تایید مطالب ارسالی به فرم به راهنمای تایید مطالب ارسالی به فرم مراجعه کنید.

روش دوم: در صورتی که شما قبلا فرم خود را ساخته اید و می خواهید آن را به کلیدی از روبات خود متصل کنید باید در مد ادمین بر روی کلید فرمی ساخته شده ضربه بزنید.

با این کار اولا مشخصات کلید را مشاهده می کنید و ثانیا خواهید توانست فرم را به کلیدی از روبات خود متصل کنید.

پس از نمایش صفحه کلید مدیریت فرم کلید تغییر اتصال را انتخاب کنید. این کلید به شما اجازه می دهد اتصال فرم خود را تغییر دهید.

برای اتصال فرم به کلیدی از روبات کلید اتصال به کلید را انتخاب کنید.

با انتخاب اتصال به کلید در مرحله قبل فهرست کلید های خود را مشاهده می کنید. برای حرکت بین کلیدهای روبات خود صفحه قبل و صفحه بعد را انتخاب کنید.

پس از تغییر اتصال فرم پیام اتصال فرم بروزرسانی شد را مشاهده خواهید کرد. این یعنی فرم شما با موفقیت به کلید متصل شده است.

  در صورتی که فرم شما قبلا به کلیدی متصل شده باشد و دوباره شما همان کلید را برای اتصال انتخاب کنید پیام تغییری در اتصال فرم ایجاد نشد را مشاهده خواهید کرد.

برای دریافت راهنما در خصوص چگونگی تایید مطالب ارسالی به فرم به راهنمای تایید مطالب ارسالی به فرم مراجعه کنید.

نحوه قطع اتصال فرم از کلید

در صورتی که فرم شما قبلا به کلیدی از روبات متصل شده است و می خواهید اتصال آن را قطع کنید مراحل زیر را انجام دهید.

در مد ادمین بر روی کلید فرمی ساخته شده ضربه بزنید. با این کار مشخصات کلید فرمی و صفحه کلید مدیریتی آن را مشاهده خواهید کرد.

پس از اینکه منوی مدیریت کلید فرمی ظاهر شد بر روی کلید هیچکدام ضربه بزنید.

پس از تغییر اتصال فرم پیام اتصال فرم بروزرسانی شد را مشاهده خواهید کرد. این یعنی اینکه اتصال فرم شما با موفقیت از کلید قطع شده است.

  در صورتی که فرم شما قبلا به کلیدی متصل نشده است و در این قسمت کلید هیچکدام را انتخاب کنید پیام تغییری در اتصال فرم ایجاد نشد را مشاهده خواهید کرد.