اضافه کردن بازی در ربات

در صورتی که شما در کریت ربات دارید می توانید به آن بازی اضافه کنید.

برای استفاده از این ویژگی کافی است روبات خود را از طریق روبات ساز کریت ساخته باشید. در صورتی که هنوز روباتی ندارید همین حالا به روبات @CreateYourBot مراجعه کنید و روبات خود را بسازید!