دریافت توکن

۱- برای دریافت توکن باید به روبات BotFather@ مراجعه کنید.

BotFather یک روبات تلگرامی است که برای ساخت روبات باید ابتدا از آن توکن دریافت کنید. توکن یک رشته کاراکتری است که به صورت منحصر به فرد برای روبات شما ساخته خواهد شد.

پس از مراجعه به این روبات برای دریافت توکن دستور newbot/ را ارسال کنید.

۲- در مرحله بعد از شما درخواست می شود که نامی برای روبات خود وارد کنید.

یک نام دلخواه و متناسب برای روبات خود وارد کنید.

۳- پس از اینکه نام روبات خود را وارد کردید باید یک نام کاربری برای روبات خود انتخاب کنید.

نام کاربری روبات همان نامی است که کاربران در تلگرام می توانند با کلیک بر روی آن وارد روبات شما شوند. مثلا روبات کریت دارای نام کاربری CreateYourBot@ است.

در این جا نام کاربری مورد نظر خود را بدون @ وارد کنید.

۴- با انجام این مراحل شما یک پیام حاوی توکن دریافت خواهید کرد.

در پیامی که از طریق روبات BotFather در تلگرام برای شما ارسال می شود رشته کاراکتری به صورت 248269253:AAE2BL0rZbn7vbMSPrKKX1ecUqrPzho6Mgw توکن روبات شماست. از این توکن می توانید برای ساخت روبات در کریت استفاده کنید.

پس از دریافت توکن از روبات BotFather@ باید آن را در کریت وارد کنید تا روبات شما ساخته شود.

برای دریافت راهنما در خصوص وارد کردن توکن در کریت به راهنمای وارد کردن توکن در کریت مراجعه کنید.