مدیریت پیشرفته گروه

  برای مدیریت پیشرفته گروه با استفاده از روبات باید در آن روبات ادمین باشید.

۱- ابتدا در مد ادمین بر روی کلید ادمین ضربه بزنید.

۲- سپس کلید تنظیمات روبات را انتخاب کنید.

۳- از منوی ظاهر شده تنظیمات گروه را انتخاب کنید.

با این کار فهرستی از دستورات مدیریتی گروه نمایش داده خواهد شد.

حذف کاربرانی که در گروه لینک ارسال می کنند

روبات های کریت می توانند به کاربرانی که در گروه های تحت مدیریت روبات لینک می گذارند هشدار داده و در صورتی که به هشدار ها بی توجه باشند و یا اینکه با ارسال اولین لینک آن ها را از گروه حذف کند.

  برای اینکه روبات بتواند در گروه کاربران را حذف کند باید گروه به صورت سوپرگروه باشد و همچنین روبات در گروه ادمین باشد.

۱- برای فعال کردن حذف و یا هشدار به کاربر در صورت ارسال لینک در گروه دستور kickuseriflinkon/ را ارسال کنید.

۲- با ارسال این دستور از شما خواسته می شود که تعداد دفعاتی را که قرار است قبل از حذف کردن کاربر به او هشدار داده شود مشخص کنید.

در صورتی که می خواهید کاربر بلافاصله پس از گذاشتن لینک کیک شود عدد صفر را وارد کنید.

۳- روبات در گروه ضد لینک شده و به تعدا دفعاتی که در مرحله قبل مشخص کردید به کاربر ارسال کننده لینک هشدار خواهد داد و در نهایت در صورتی که کاربر این موضوع را تکرار کند او را از گروه حضو خواهد کرد.

  شما می توانید پیامی را که روبات به عنوان هشدار به کاربر ارسال کننده لینک ارسال می کند را تغییر دهید. برای این کار دستور changespamwarningmessage/ را ارسال کنید.

   شما می توانید پیامی را که روبات قبل از حذف کاربر به گروه ارسال می کند تغییر دهید. برای این کار دستور changeuserkickingmessage/ را ارسال کنید.

  برای اینکه روباتی که قبلا ضد لینک شده است به روبات معمولی که به لینک های ارسالی بی تفاوت است تبدیل شود کافی است دستور kickuseriflinkoff/ را در روبات ارسال کنید.

ذخیره پست های لینک دار گروه

روبات های کریت می توانند پست های لینک دار ارسال شده به گروه را ذخیر کنند.

برای این کار در روبات خود دستور savepostiflinkon/ را ارسال کنید.

برای مشاهده پست های لینک دار گروه که توسط روبات ذخیره شده است می توانید دستور showgpmessages/ را ارسال کنید.

برای خاموش کردن این ویژگی هم می توانید دستور savepostiflinkoff/ را ارسال کنید.

تغییر پیام های روبات در گروه

شما می توانید پیام هایی را که روبات در موقعیت های مختلف به گروه ارسال می کند تغییر دهید. مثلا زمانی که تصویر پروفایل گروه تغییر داده می شود و یا زمانی که روبات به گروه اضافه می شود و ... می توانید به گروه پیام ارسال کنید.

توجه کنید که در حالت پیش فرض هیچ پیامی در گروه ارسال نمی شود مگر اینکه شما پیام های ارسالی روبات در گروه را با استفاده از دستورات زیر تغییر دهید.

 • تغییر پیام روبات زمانی که روبات به گروه اضافه می شود

  برای تغییر پیامی که روبات در گروه ارسال می کند زمانی که به گروه اضافه می شود شما می توانید دستور ChangeGroupStart/ را ارسال کنید.

 • تغییر پیام روبات زمانی که عضوی به گروه اضافه می شود

  برای تغییر پیام ارسال شده به گروه زمانی که عضوی به گروه اضافه می شود می توانید دستور ChangeGroupOnAdd/ را ارسال کنید.

 • تغییر پیام روبات زمانی که عضوی از گروه خارج می شود

  برای تغییر پیامی که روبات در گروه ارسال می کند زمانی که شخصی از گروه خارج می شود دستور ChangeGroupOnLeft/ را ارسال کنید.

 • تغییر پیامی که روبات به گروه ارسال می کند زمانی که تصویر پروفایل گروه تغییر می کند

  برای این کار دستور ChangeGroupOnPhotoChange/ را ارسال کنید.

 • تغییر پیام ارسالی توسط روبات به گروه زمانی که عنوان گروه تغییر می کند

  برای این کار می توانید دستور ChangeGroupOnTitleChange را ارسال کنید.