قفل کردن روبات

  برای قفل کردن روبات باید در آن روبات ادمین باشید.

برای اینکه کل روبات خود را بر اساس یکی از انواع قفل های در دسترس، قفل کنید باید دستور lockbot/ را در روبات ارسال کنید.

همچنین شما می توانید به مسیر ادمین -> تنظیمات روبات رفته و کلید قفل کردن روبات روبات را انتخاب کنید.

پس از ارسال دستور قفل کردن روبات منویی مشابه تصویر زیر مشاهده خواهید کرد که با توجه به نیاز خود می توانید یکی از انواع قفل های لازم برای روبات خود را انتخاب کنید.

  بسته به نوع قفل انتخاب شده، کاربر در زمان استفاده از روبات باید شرایط لازم را داشته باشد. در غیر این صورت روبات برای او مسدود خواهد شد.

  کاربر در زمان مواجه با قفل به صورت پیش فرض یک پیام متناسب دریافت خواهد کرد. شما می توانید این پیام ها را تغییر داده و پیام سفارشی شده خود را ارسال کنید. برای این کار کافی است از دستورات زیر استفاده کنید.

  • تغییر پیام پیش فرض قفل نوع۱: دستور changelock1message/ را ارسال کنید.
  • تغییر پیام پیش فرض قفل نوع۲: دستور changelock2message/ را ارسال کنید.
  • تغییر پیام پیش فرض قفل نوع۳: دستور changelock3message/ را ارسال کنید.
  • تغییر پیام پیش فرض قفل نوع۴: دستور changelock4message/ را ارسال کنید.
  • تغییر پیام پیش فرض قفل نوع۵: دستور changelock5message/ را ارسال کنید.