قفل کردن کلید

  برای قفل کردن کلید باید در آن روبات ادمین باشید.

برای قفل کردن کلیدی از روبات خود در مد ادمین وارد کلید شده و از منوی مدیریتی آن گزینه قفل کردن کلید را انتخاب کنید.

پس از ارسال دستور قفل کردن کلید منویی مشابه تصویر زیر مشاهده خواهید کرد که با توجه به نیاز خود می توانید یکی از انواع قفل های لازم برای کلید را انتخاب کنید.

  بسته به نوع قفل انتخاب شده، کاربر در زمان استفاده از کلید باید شرایط لازم را داشته باشد. در غیر این صورت کلید مورد نظر برای او مسدود خواهد شد.

  کاربر در زمان مواجه با قفل به صورت پیش فرض یک پیام متناسب دریافت خواهد کرد. شما می توانید این پیام ها را تغییر داده و پیام سفارشی شده خود را ارسال کنید. برای این کار کافی است از دستورات زیر استفاده کنید.

  • تغییر پیام پیش فرض قفل نوع۱: دستور changekeylock1message/ را ارسال کنید.
  • تغییر پیام پیش فرض قفل نوع۲: دستور changekeylock2message/ را ارسال کنید.
  • تغییر پیام پیش فرض قفل نوع۳: دستور changekeylock3message/ را ارسال کنید.
  • تغییر پیام پیش فرض قفل نوع۴: دستور changekeylock4message/ را ارسال کنید.
  • تغییر پیام پیش فرض قفل نوع۵: دستور changekeylock5message/ را ارسال کنید.