دریافت شماره تلفن و موقعیت کاربر

 

در روبات های کریت شما می توانید شماره تلفن و موقعیت کاربر را درخواست کنید. این کار را هم در فرم های کریت و هم در کلید های کریت می توانید انجام دهید.

درخواست شماره تماس و یا موقعیت کاربر به این صورت است که پیامی به کاربر ارسال می شود و از تمایل او برای ارسال اطلاعات سوال می شود و کاربر در صورت تمایل این اطلاعات را ارسال خواهد کرد.

در صورتی که هنوز روباتی ندارید همین حالا به روبات @CreateYourBot مراجعه کنید و روبات خود را به طور رایگان و در عرض چند ثانیه بسازید!