در این قسمت شما می توانید تبلیغ ثبت شده خود را با استفاده از کد رهگیری پیگیری نمایید و از روند پیشرفت آن مطلع شوید. لطفا کد رهگیری که در در زمان ثبت آگهی به شما داده شده است دراین قسمت وارد کنید:

اگر سوال یا پیشنهادی در خصوص سفارش خود دارد با ما با آدرس @CreateSupport در تلگرام تماس بگیرید. لطفا فراموش نکنید که کد پیگیری سفارش را نیز برای ما ارسال بدارید و یا در تلگرام با پشتیبانی ما تماس حاصل فرمایید: @CreateSupportBot .