برای یافتنِ لینکِ پست کانال، ابتدا وارد کانالِ خود شده و بر روی پست خود دکمه (فِلِش) اشتراک را زده و لینک آن را کپی نمایید. توجه نمایید که لینک پست شما چیزی همانند زیر خواهد بود: https://telegram.me/CHANNEL/23 .
لطفا آدرس کانال خود را به صورت: @channel_name و یا https://telegram.me/channel_name و یا به صورت لینکِ جوین شدن به کانال وارد نمایید.
   1000 بازدید برای پست: مدت انجام یک روز کاری - 10,000 تومان
   2500 بازدید برای پست: مدت انجام یک تا دو روز کاری - 22,000 تومان
   5000 بازدید برای پست: مدت انجام یک تا دو روز کاری - 40,000 تومان
   10000 بازدید برای پست: مدت انجام دو تا سه روز کاری - 55,000 تومان
   25000 بازدید برای پست: مدت انجام دو تا سه روز کاری - 100,000 تومان
   50000 بازدید برای پست: مدت انجام سه تا چهار روز کاری - 145,000 تومان
   100000 بازدید برای پست: مدت انجام چهار تا پنج روز کاری - 210,000 تومان
   150000 بازدید برای پست: مدت انجام پنج تا شش روز کاری - 250,000 تومان
   200000 بازدید برای پست: مدت انجام شش تا هفت روز کاری - 280,000 تومان
   250000 بازدید برای پست: مدت انجام هفت تا هشت روز کاری - 325,000 تومان
   300000 بازدید برای پست: مدت انجام هشت تا ده روز کاری - 350,000 تومان

توجه نمایید که پستِ کانال شما به کاربران و گروه ها ارسال شده تا تعداد بازدید های پست به عدد مشخص شده برسد. از طریق لینک پیگیری شما می توانید تعداد تبلیغات ارسال شده و نحوه افزایش بازدید را مشاهده فرمایید.

لطفا یک آدرس ایمیل وارد نمایید تا در صورت بروز مشکل در خصوص تبلیغات، و همچنین برای ارسال نتیجه و مراحل انجام تبلیغات با شما تماس گرفته شود.
در صورتی که کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید.

برای ارتباط مستقیم با بخش پشتیبانی، از طریق تلگرام به @CreateSupportBot پیام ارسال کنید.

   انصراف